ไวยกรณ์ /Grammar/文法

 

 


 ~わけがない

 ~わけではない

 ~わけだ

 ~わけにはいかない

 ~わけにもいかない

 ~わりに(は)

 


 ~を通じて

 ~を通して

 ~を問わず

 ~を抜きにしては

 ~をはじめ(として)

 ~をめぐって

 ~をもとに(して)

 

 
 

~わけがない

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

       
       
       

 

จิปาถะญี่ปุ่น

ศิลปะ และวัฒนธรรมญี่ปุ่น ความรู้ทั่วไปของภาษาญี่ปุ่น บทสนทนาแบบง่ายๆ ลิงค์ที่น่าสนใจ