ไวยกรณ์ /Grammar/文法

 


 ~やら~やら

 


 ~ようか~まいか

 ~ようがない

 ~ようではないか

 ~ようとしている

 ~ようものなら

 ~よりほかない

 

 


~やら~やら

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 


 
 

 


       
       
       

 

จิปาถะญี่ปุ่น

ศิลปะ และวัฒนธรรมญี่ปุ่น ความรู้ทั่วไปของภาษาญี่ปุ่น บทสนทนาแบบง่ายๆ ลิงค์ที่น่าสนใจ