ไวยกรณ์ /Grammar/文法

 


 ~まい①

 ~まい②

 ~まで

 ~までして


 ~向けだ


 ~もかまわず

 ~もの

 ~ものか①

 ~ものか②

 ~ものがある

 ~ものだ①

 ~ものだ②

 ~ものだ③

 ~ものだから

 ~もので

 ~ものではない

 ~ものなら

 ~ものの

 


~まい①
 
 
 
 

       
       
       

 

จิปาถะญี่ปุ่น

ศิลปะ และวัฒนธรรมญี่ปุ่น ความรู้ทั่วไปของภาษาญี่ปุ่น บทสนทนาแบบง่ายๆ ลิงค์ที่น่าสนใจ