ไวยกรณ์ /Grammar/文法

 


 ~ばかりか

 ~ばかりだ

 ~ばかりに

 ~はさておき

 ~はともかく(として)

 ~はもとより


 ~べきだ

 ~べきではない

 

 

 

 

 

 


~ばかりか

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 


       
       
       

 

จิปาถะญี่ปุ่น

ศิลปะ และวัฒนธรรมญี่ปุ่น ความรู้ทั่วไปของภาษาญี่ปุ่น บทสนทนาแบบง่ายๆ ลิงค์ที่น่าสนใจ