ไวยกรณ์ /Grammar/文法

 


 ~際(に)

 ~最中だ

 ~さえ

 ~ざるを得ない


 ~しかない

 ~次第

 ~次第だ


 ~末(に)

 ~ずじまいだ

 ~ずにはいられない


 ~せいだ


~際(に)
(~さい)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

 

 
       
       
       

 

จิปาถะญี่ปุ่น

ศิลปะ และวัฒนธรรมญี่ปุ่น ความรู้ทั่วไปของภาษาญี่ปุ่น บทสนทนาแบบง่ายๆ ลิงค์ที่น่าสนใจ