ไวยกรณ์/Grammar/文法

 


 ~んがため(に)

 ~んばかりだ

 

 

 

 
 

~んがため(に)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 


       
       
       
 

 

 

 

 

จิปาถะญี่ปุ่น

ศิลปะ และวัฒนธรรมญี่ปุ่น ความรู้ทั่วไปของภาษาญี่ปุ่น บทสนทนาแบบง่ายๆ ลิงค์ที่น่าสนใจ