ไวยกรณ์/Grammar/文法

 

~をいいことに

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 


 ~をいいことに

 ~をおいて

 ~をおして

 ~を限りに

 ~をかねて

 ~を皮切りとして

 ~を皮切りに(して)

 ~を禁じ得ない

 ~をひかえて

 ~を踏まえて

 ~を経て

 ~をもって①

 ~をもって②

 ~をものともせず(に)

 ~を余儀なくさせる

 ~を余儀なくされる

 ~をよそに


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


       
       
       
 

 

 

 

 

จิปาถะญี่ปุ่น

ศิลปะ และวัฒนธรรมญี่ปุ่น ความรู้ทั่วไปของภาษาญี่ปุ่น บทสนทนาแบบง่ายๆ ลิงค์ที่น่าสนใจ