ไวยกรณ์/Grammar/文法

 


 ~や

 ~や否や

 ~やら

 


 ~ゆえ(に)

 


 ~ようが

 ~ようが~まいが

 ~ようでは

 ~ようと~まいと

 ~ようとも

 ~ようにも~ない

 ~より

 

 

 

 

 

 

 


~や

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 


       
       
       
 

 

 

 

 

จิปาถะญี่ปุ่น

ศิลปะ และวัฒนธรรมญี่ปุ่น ความรู้ทั่วไปของภาษาญี่ปุ่น บทสนทนาแบบง่ายๆ ลิงค์ที่น่าสนใจ