ไวยกรณ์/Grammar/文法

 


 ~まじき

 ~ までだ

 ~ までのことだ

 ~までもない

 


 ~もさることながら

 ~ ものと思う

 ~ ものと思われる

 ~ものを

 


~まじき


 

 

 

 

 

 


 
 

 


       
       
       
 

 

 

 

จิปาถะญี่ปุ่น

ศิลปะ และวัฒนธรรมญี่ปุ่น ความรู้ทั่วไปของภาษาญี่ปุ่น บทสนทนาแบบง่ายๆ ลิงค์ที่น่าสนใจ