ไวยกรณ์/Grammar/文法

 


 ~はおろか

 ~ばこそ

 ~ばそれまでだ

 ~ば~で

 


 ~べからざる

 ~べからず

 ~べく

 ~べくして

 ~べくもない

 


~はおろか

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 


       
       
       
 

 

 

 

จิปาถะญี่ปุ่น

ศิลปะ และวัฒนธรรมญี่ปุ่น ความรู้ทั่วไปของภาษาญี่ปุ่น บทสนทนาแบบง่ายๆ ลิงค์ที่น่าสนใจ