ไวยกรณ์/Grammar/文法

 


 ~始末だ

 


 ~ずにはおかない

 ~ずにはすまない

 ~すら

 


 ~そばから

 

 


~始末だ
(しまつだ)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

       
       
       
 

 

 

 

 

จิปาถะญี่ปุ่น

ศิลปะ และวัฒนธรรมญี่ปุ่น ความรู้ทั่วไปของภาษาญี่ปุ่น บทสนทนาแบบง่ายๆ ลิงค์ที่น่าสนใจ