ไวยกรณ์/Grammar/文法

 


~かぎりだ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 


 ~かぎりだ

 ~ かたがた

 ~ かたわら

 ~ がてら

 ~ が早いか

 ~ からある

 ~ からする

 ~からの

 ~ かれ...かれ

 


 ~きらいがある

 ~ 極まりない 

 ~ 極まる

 


 ~くらいなら

 

 

 ~ごとき

 ~ ごとく

 

   

 

 

 

 

 

 

 


       
       
       
 

 

 

 

 

จิปาถะญี่ปุ่น

ศิลปะ และวัฒนธรรมญี่ปุ่น ความรู้ทั่วไปของภาษาญี่ปุ่น บทสนทนาแบบง่ายๆ ลิงค์ที่น่าสนใจ