ไวยกรณ์/Grammar/文法

 


~あっての

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 


 ~あっての

 


 ~いかんだ

 ~ いかんにかかわらず

 ~ いかんによらず

 ~ いかんを問(と)わず

 


 ~(よ)うが

 ~(よ)うが~まいが

 ~ (よ)うと(も)

 ~(よ)うと~まいと

 ~ (よ)うにも~ない

 

 

 

 

 

 


       
       
       
 

 

 

 

 

จิปาถะญี่ปุ่น

ศิลปะ และวัฒนธรรมญี่ปุ่น ความรู้ทั่วไปของภาษาญี่ปุ่น บทสนทนาแบบง่ายๆ ลิงค์ที่น่าสนใจ