Conversation

บทสนทนาแบบง่ายๆ

 

 สำหรับท่านใดจำเป็นต้องใช้ภาษาญี่ปุ่นแบบสำเร็จรูป ให้พอที่จะพูดคุยกับคนญี่ปุ่นในระดับเบื้องต้น เราได้รวบรวม บทสนทนาสั้นๆเอาไว้สามารถนำไปใช้ได้ทันที

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

จิปาถะญี่ปุ่น

ศิลปะ และวัฒนธรรมญี่ปุ่น ความรู้ทั่วไปของภาษาญี่ปุ่น บทสนทนาแบบง่ายๆ ลิงค์ที่น่าสนใจ