Principle of Japanese

ความรู้ทั่วไปของภาษาญี่ปุ่น การเรียนภาษาญี่ปุ่นเพื่อให้เข้าใจ ต้องเข้าใจพื้นฐาน และภาพรวมของภาษาญี่ปุ่นก่อน จึงจะเรียนได้ไว เว็บนี้ได้รวบรวมพื้นฐานที่ควรทราบ และปูพื้นฐานก่อนก้าวสู่ระดับที่ยากๆขึ้นไป

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

จิปาถะญี่ปุ่น

ศิลปะ และวัฒนธรรมญี่ปุ่น ความรู้ทั่วไปของภาษาญี่ปุ่น บทสนทนาแบบง่ายๆ ลิงค์ที่น่าสนใจ